Alfabetisering

 Mukimbungu - en by i Kongo

Ladda ner vår informationsbroshyr här

Folkbildning på modersmålet

ALEF har utarbetat en metod för vuxna analfabeter som inte bara handlar om att lära sig läsa, skrivna och räkna. I förlängningen handlar det bland annat om att kunna hjälpa sina barn i skolan, undvika att bli lurad i affärer, ha koll på sin ekonomi, försvara sina rättigheter, delta i demokratiska processer, driva egna företag, hantera relationer och familj, förbättra hälsa och hygien.

Målet är att människor ska ta kontroll över sina liv genom att lära sig använda läsning, skrtivning och matte som redskap i vardagen.

 

Historik

Sedan 2001 har Equmeniakyrkan i Skeda, Kisa frikyrko-församling, Rimforsa missionsförsamling och Södra Vi missionsförsamling haft ett vänförsamlingssamarbete med församlingen i Mukimbungu som tillhör CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo). Platsen är av speciell historisk betydelse eftersom det var till Mukimbungu dåvarande Svenska Missionsförbundet skickade sina allra första missionärer på 1880-talet. Läs mer om historien här.

Olika projekt och personutbyten har genomförts och under många år har samtal förts om att komma igång med vuxenutbildning i Mukimbungu-området. För detta ändamål har École populaire (Folkets skola) i Kasi bildats med inspiration från svensk folkhögskola.

 

Bilder från halvtidsutvärderingen i oktober 2018

 

Titta på ett TV-reportage om arbetet!

Bakgrund

Ända sedan pastor Madiadia från Mukimbungu besökte Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2003 har samtal förts om att komma igång med vuxenutbildning i Kasi/Mukimbungu. Det ledde till att École populaire (Folkets skola) i Kasi bildades. Det är École populaire, CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) och dess utvecklingsorganisation BCPAD samt fyra församlingar i Östergötland som samarbetar i alfabetiseringsprojektet PRODAK (Projét d'autonomisation et d'alphabetisation École Populaire Kasi/Mukimbungu) som påbörjats med ett försöksår under 2018.


Efter en förstudie som genomfördes i november 2017 togs beslut i både Kongo och Sverige om att dra igång projektet. Den metod för alfabetisering som kommer att användas har utarbetats av den svenska ideella föreningen ALEF. Under ett fyra veckors seminarium i april 2018 arbetade Hélène Boëthius från ALEF tillsammans med ett antal personer från samarbets-organisationerna fram undervisningsmaterial på det lokala språket kikongo. Därefter utbildades studieledare i metoden innan studiegrupper drogs igång i sex byar i juli.


Halvtidsutvärdering

I oktober 2018 genomfördes en halvtidsutvärdering som visade på ett mycket bra resultat. Projektet har redan börjat ge resultat i form av läs- och skrivkunnighet men också genom att deltagarna bl a har lärt sig använda lokala jordbrukskalendrar och hantera pengar på ett bättre sätt. Medvetenheten om rättigheter har ökat liksom känslan av gemenskap.

Till de långsiktiga målen för projektet hör minskad fattigdom, förbättrad skolgång för barn och arbete mot korruption.

Den positiva utvärderingen innebär att vi nu börjar planera för årskurs 2 i det treåriga projektet. Nytt studiematerial ska arbetas fram under våren 2019.


Ekonomi

Budgeten för projektets första år uppgår till ca 300 000 kronor. Mukimbungugruppen i Sverige svarar för den största delen av finansieringen, men våra kongolesiska samarbetspartners står också för kostnader i form av arbete, pengar och in natura.

Nu börjar vi samla in ekonomiska medel till år 2


Vill du vara med och göra en viktig insats?

• Alla gåvor, stora som små, är välkomna.

• Allra helst ser vi ett regelbundet givandet till projektet, det vill säga att du lovar att ge en viss summa varje månad. Det gör det lättare att planera ekonomin.

• Insamlingar, kollekter, födelsedagsgåvor, julkappar m m.


Sätt i din gåva på Mukimbungugruppens

bankgiro 5296-8732 eller Swish 123 272 555 4

Ange PRODAK.


© Mukimbungugruppen 2018

Följ oss på