Hem

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo. Vårt ekonomiska ansvar för projktet har nu avslutats, men projektet fortsätter med hjälp av SIDA-medel.

 

Deltagare i alfabetiseringsprojektet PRODAK berättar hur undervisningen nar påverkat deras liv:


Fru Luvisa, på nivå 1 i Mamianga, skrev följande på svarta tavlan: Kära vänner, att kunna läsa och skriva är viktigt här i livet. Om du inte kan läsa och skriva är du ingenting värd.


Jag har nu förstått att vaccin skyddar barnet från flera olika sjukdomar. Det är inte ett gift. Jag har beslutat mig för att vaccinera mina barn.

Mama Masika i byn Madimba, nivå 3.


Jag har börjat besöka mödravårdscentralen. Det är en följd av lektion 2 och 3 i lärobok för nivå 3. Jag har också beslutat att föda mitt barn på sjukstugan. Jag vill föda på en bra och säker plats och undvika risker.

Mama Nsimba i byn Mamianga, nivå 3.


Jag hade problem med att räkna med minus. Det gällde speciellt när jag skulle ge tillbaka växel när jag fick betalt för mina produkter från jordbruket. Nu klarar jag att ge tillbaka rätt summa utan svårigheter.

Mama Mabuka i Mukimbungu by, nivå 3.


Ge en gåva!

till vänförsamlingssamarbetet med 

Mukimbungu. Just nu arbetar man med att

öppna en systuga i kyrkan där unga mammor

får möjlighet att lära sig ett yrke för att kunna skaffa sig en inkomst. Församlingen planerar också en evangelisationskampanj i området och behöver hjälp med att finansiera denna.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gåvan "Mukimbungu"


Om du vill ge en gåva på en högtidsdag eller till minne av någon kan du ladda ner gåvobevis här


HÖGTIDSDAG


MINNESGÅVA


NYHETER
Nu har vi nått vårt mål!

Efter fyra års insamling av pengar till alfabetiseringsprojektet har vi nu nått vårt mål! De fyra svenska vänförsamlingarna och församlingarnas vänner har gemensamt samlat in 980 845 kronor till detta viktiga ändamål. Det är helt fantastiskt och vi tackar ödmjukt Gud och alla givare som bidragit till att göra det möjligt för fler människor att få lära sig läsa, skriva och räkna - en mänsklig rättighet och ett sätt att ge människor möjlighet att ta makten över sina liv. Och projektet lever vidare med hjälp av SIDA-medel. Kurserna på nivå 3 kommer att vara slutförda i mars månad.

Projektet har genomförts exemplariskt av vår samarbetspartner Folkets skola.

Även om vi nu avslutar vårt ekonomiska åtagande i PRODAK så fortsätter vänförsamlingssamarbetet och det behövs hela tiden ekonomiska medel för att stötta olika projekt i Mukimbungu församling och Folkets skola.


Utbildning i entreprenörskap

Som en fortsätttning på alfabetiseringsprojektet genomförs en utbildning i entreprenörskap. Deltagarna får lära sig att bilda kooperativ för att förädla sina odlade produkter.

Utdelning av fotbollor och tröjor skänkta till Mukimbungu av Rimforsa IF.

Projektledare Maduma utbildar nya studieledare

Mbanza Nsanda 

Kasi

Utbildning av nya studieledare

Kasi

Kamba