Hem

 Mukimbungu - en by i Kongo

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.


Andra året är pågår för fullt

Det viktiga med det här projektet är att det inte leds från Sverige utan är lokalt förankrat. En projektledare är utsedd liksom ett antal coacher som ska utbilda studieledare och regelbundet besöka studie-grupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

 

Den första årskursen avslutades i januari och i mars genomfördes ett seminarium där undervisningsmaterial för år 2 producerades. Nya coacher har utbildats och de nya kursrerna pågår nu som bäst och asvlutas i februari. Ett nytt seminarium genomförs sedan i Kimpese där undervisningsmaterial för årskurs 3 jobbas fram.


Vill du vara med och göra en insats?

 

Läs om hur du kan stötta och medverka

 

Var med och stötta alfabetiseringsprojektet!


Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans med våra vänner i Kongo ska vi se till att människor får en möjlighet att ta kontroll över sina liv.


Du kan ge en stor eller liten gåva eller ännu hellre bli månadsgivare.

Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Skriv alfabetisering


© Mukimbungugruppen 2018

Följ oss på