Hem

Besök i Mukimbungu i oktober 2022


Fem personer från Rimforsa och Skeda hade förmånen att få göra ett besök i Mukimbunguonrådet 3-19 oktober. Det var ett efterlängtat besök eftersom det inte varit att resa under pandemin. Vi hade mycket att diskutera med vänförsamlingen så det blev intensiva dagar med besök även i Kimpese och Luozi - ca 100 mil i bil på urusla vägar.

Förutom att besöka alfabetiseringsprojektet PRODAK, odlingsprojektet i Kasi, sömnadsutbildning i Charlottarummet och samtal med församlingsstyrelse och församlingens olika verksamheter firades dophögtid, gudstjänst med medlemsintagning, barnvälsignelse och nattvard.


PRODAK VÄXER!


Alfabetiseringsprojektet PRODAK är en riktig framgångs-saga. Nu ansöker kyrkans projektbyrå BCPAD om medel från SIDA för att utöka projektet till nio områden! Suget efter att lära sig läsa, skriva och räkna är stort och det är fantastiskt. Människor får därmed en möjlighet att ta makten över sina liv i större utsträckning. I utbildningen ingår också entreprenörskap och att starta kooperativ.


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Den svenska delegationen och pastorsfamiljen

Klicka för att titta på ett bildspel

Ge en gåva!

till vänförsamlingssamarbetet med 

Mukimbungu. Just nu samlar vi in pengar till

ett nytt tak på¨kyrkan.


Bankgironumret är 5296-8732

OBS! nytt Swish 123 352 09 96Om du vill ge en gåva på en högtidsdag eller till minne av någon kan du ladda ner gåvobevis här


HÖGTIDSDAG


MINNESGÅVA


Vägarna är usla och det är lätt att köra fast

Mikroskopet packas upp och monteras

Stolta kvinnor som lärt sig läsa och skriva

Mottagande i Mamianga med sång och dans

På fältet i Kasi odlas bl a ananas

21 personer döptes vid en dophögtid