Hem

 Mukimbungu - en by i Kongo

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.


Andra året är slutfört

Det viktiga med det här projektet är att det inte leds från Sverige utan är lokalt förankrat. En projektledare är utsedd liksom ett antal coacher som ska utbilda studieledare och regelbundet besöka studie-grupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

 

Den andra årskursen avslutades i februari. Det tredje året har fått skjutas på framtiden pga den rådande situationen med covid-19. Man räknar preliminärt med att kunna starta i höst. Under tiden fortsätter vi att samla in pengar till projektet så att vi är redo när det väl drar igång på nytt.

En besök vi planerat att genomföra i juli har naturligtvis också fått skjutas på framtiden.


Vill du vara med och göra en insats?

 

Läs om hur du kan stötta och medverka

 

Ge en gåva!


En utmärkt present till den som har allt är att ge

en gåva till PRODAK

- en grundkurs i att läsa, skriva och räkna.

Skriv ut ett gåvobrev, ge till mottagaren och

sätt in valfritt belopp på bankgiro eller swish.


Just nu studerar ca 175 personer första eller andra årskursen i projektet

och i sommar startar det tredje året.

Med en gåva hjälper du ännu fler att få möjligheten

att studera och ta kontroll över sina liv.


Ladda ner gåvobrev här nedan.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gärna betalningen "Gåvobevis PRODAK"


Ladda ner gåvobevis högtidsdag


Missväxt och behov av utsäde


Från Mukimbungu har vi nyligen fått tydliga signaler om att det varit stora problem med den senaste skörden. Svåra regn har förstört merparten av grödan. Det råder ingen akut risk för svält, men det lilla man lyckats skörda gör att man varken har kunnat sälja någon del av skörden eller kommer att ha kvar till utsäde inför nästa sådd i augusti/september. En vädjan om stöd till inköp av utsäde, främst jordnötter, har därför kommit till oss från Mukimbungu.


Då alfabetiseringsprojektet ligger på is på grund av corona och därmed heller inte drar några stora kostnader just nu har vi i Mukimbungugruppen beslutat att ta en paus i insamlandet av pengar till PRODAK. De medel som samlas in under juni och juli kommer i stället att gå till inköp av utsäde, för att på detta sätt stötta våra vänner i deras mycket svåra situation.


Vi hoppas att många, både i våra församlingar och andra vänner, vill vara med och bidra till ett bra resultat! Fr o m augusti månad fortsätter insamlingen till PRODAK som vanligt.


Sätt in din gåva på bankgiro 5296-8732. Skriv "Utsäde"


Hélène Boëthius, som för vår räkning varit i Kongo och utbildat coacher och studieledare i ALEF-metoden de senaste två åren, kan p g a av Coronasmittan inte åka dit för att genomföra utbildning och planera starten av den tredje årskursen. Vi kan för närvarande inte göra annat än att avvakta och se hur läget utvecklas.


Om det lugnar sig på pandemifronten är det möjligt att nya kurser för deltagare i åk 1 och 2 kommer igång senare under året. Vi tror dock inte på någon Kongoresa med planering för åk 3 förrän tidigast våren 2021.

© Mukimbungugruppen 2019


Följ oss på