Hem

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.

 

Ge en gåva!


En utmärkt present till den som har allt är att ge

en gåva till PRODAK

- en grundkurs i att läsa, skriva och räkna.

Skriv ut ett gåvobrev, ge till mottagaren och

sätt in valfritt belopp på bankgiro eller swish.


Just nu studerar ca 175 personer första eller andra årskursen i projektet

och i sommar startar det tredje året.

Med en gåva hjälper du ännu fler att få möjligheten

att studera och ta kontroll över sina liv.


Ladda ner gåvobrev här nedan.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gärna betalningen "Gåvobevis PRODAK"


Ladda ner gåvobevis högtidsdag


NYHETER
Nu har vi nått vårt mål!

Efter fyra års insamling av pengar till alfabetiseringsprojektet har vi nu nått vårt mål! De fyra svenska vänförsamlingarna och församlingarnas vänner har gemensamt samlat in ca 1 miljon kronor till detta viktiga ändamål. Det är helt fantastiskt och vi tackar ödmjukt Gud och alla givare som bidragit till att göra det möjligt för fler människor att få lära sig läsa, skriva och räkna - en mänsklig rättighet och ett sätt att ge människor möjlighet att ta makten över sina liv. Och projektet lever vidare med hjälp av SIDA-medel. Kurserna på nivå 3 kommer att vara slutförda i mars månad.

Även om vi nu avslutar vårt ekonomiska åtagande i PRODAK så fortsätter vänförsamlingssamarbetet och det behövs hela tiden ekonomiska medel för att stötta olika projekt i Mukimbungu församling och Folkets skola.
Utbildning i entreprenörskap

Som en fortsätttning på alfabetiseringsprojektet kommer det nu att genomföras en utbildning i entreprenörskap. detta är ett viktigt steg för att människor ska kunna at en större kontroll över sina liv. För utbildningen ansvarar CEC:s projektbyrå BCPAD: På bilden ovan utbildas studieledarna.

Projektledare Maduma utbildar nya studieledare

Utbildning av nya studieledare

Mbanza Nsanda 

Kasi

Utbildning av nya studieledare

Utbildning av nya studieledare

Kasi

Kamba