Hem

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.


Andra året är slutfört

Det viktiga med det här projektet är att det inte leds från Sverige utan är lokalt förankrat. En projektledare är utsedd liksom ett antal coacher som ska utbilda studieledare och regelbundet besöka studie-grupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

 

Digitala seminarier för att arbeta fram undervisningsmaterial för årskurs 3 har genomförts och kurser i årskurs 3 liksom nya kurser på nivå 1 och 2 startar i september. 


Vill du vara med och göra en insats?

 

Läs om hur du kan stötta och medverka

 

Ge en gåva!


En utmärkt present till den som har allt är att ge

en gåva till PRODAK

- en grundkurs i att läsa, skriva och räkna.

Skriv ut ett gåvobrev, ge till mottagaren och

sätt in valfritt belopp på bankgiro eller swish.


Just nu studerar ca 175 personer första eller andra årskursen i projektet

och i sommar startar det tredje året.

Med en gåva hjälper du ännu fler att få möjligheten

att studera och ta kontroll över sina liv.


Ladda ner gåvobrev här nedan.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gärna betalningen "Gåvobevis PRODAK"


LADDA NER GÅVOBEVIS JUL


Ladda ner gåvobevis högtidsdag


NYHETER
Diplomutdelning

Diplom efter genomgångna kurser i PRODAK har delats ut i Kasi, Mukimbungu, Madimba och Mbanza Nsanda.


Undervisningsmaterialet klart

för nivå 3 i PRODAK efter mer än ett års försening pga pandemin. Arbetet har genomförts digitalt via Zoom. Nu ska studieledare utbildas innan kurser på nivå 3 kan påbörjas i höst.


Nytt hälsocenter

Efter protester från befolkningen i Mukimbungu mot hur den befintliga sjukstugan fungerar har församlingen öppnat en på på Mongo i halva det hus som nyligen uppförts för evangelisten.


Utbildning i entreprenörskap

Som en fortsätttning på alfabetiseringsprojektet kommer det nu att genomföras en utbildning i entreprenörskap. detta är ett viktigt steg för att människor ska kunna at en större kontroll över sina liv. För utbildningen ansvarar CEC:s projektbyrå BCPAD: På bilden ovan utbildas studieledarna.

Projektledare Maduma utbildar nya studieledare

Utbildning av nya studieledare

Mbanza Nsanda 

Kasi

Utbildning av nya studieledare

Utbildning av nya studieledare

Kasi

Kamba