Hem

 Mukimbungu - en by i Kongo

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.


Andra året är slutfört

Det viktiga med det här projektet är att det inte leds från Sverige utan är lokalt förankrat. En projektledare är utsedd liksom ett antal coacher som ska utbilda studieledare och regelbundet besöka studie-grupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

 

Den andra årskursen avslutades i februari. Det tredje året har fått skjutas på framtiden pga den rådande situationen med covid-19. Man räknar preliminärt med att kunna starta i höst. Under tiden fortsätter vi att samla in pengar till projektet så att vi är redo när det väl drar igång på nytt.

En besök vi planerat att genomföra i juli har naturligtvis också fått skjutas på framtiden.


Vill du vara med och göra en insats?

 

Läs om hur du kan stötta och medverka

 

Ge en gåva!


En utmärkt present till den som har allt är att ge

en gåva till PRODAK

- en grundkurs i att läsa, skriva och räkna.

Skriv ut ett gåvobrev, ge till mottagaren och

sätt in valfritt belopp på bankgiro eller swish.


Just nu studerar ca 175 personer första eller andra årskursen i projektet

och i sommar startar det tredje året.

Med en gåva hjälper du ännu fler att få möjligheten

att studera och ta kontroll över sina liv.


Ladda ner gåvobrev här nedan.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gärna betalningen "Gåvobevis PRODAK"


Ladda ner gåvobevis högtidsdag


Missväxt och behov av utsäde


Under juni och juli samlade vi in 42.662 kr som nu skickats till Mukimbungu för inköp av utsäde. Tack alla givare för era generösa bidrag.


Så här skriver pastor Dieu-Merci:


Till bröderna och systrarna i våra fyra vänförsamlingar.

Frid och nåd från Kristus!
För oss är det en stor glädje, ja en verklig höjdpunkt att få tacka er för denna lovvärda handling - att skicka pengar till utsäde! Det är sant att hela lander häromkring lider men den stora tröst som er gåva innebär kommer att mildra svårigheterna för Mukimbungus invånare.

Ni har inte sått i en ofruktbar jord, utan i en bördig jord för Herren kommer att belöna er hundrafalt.
Vi har ett församlingsråd inom kort och information om er gåva kommer att lämnas till styrelsen.

Här hos oss har livet och de vardagliga aktiviteterna nu återgått till det vanliga, och nästa vecka kommer skolorna och kyrkorna att officiellt öppnas igen.


Glada och tacksamma hälsningar till er alla!PRODAK startar igen


Myndigheterna har nu gett klartecken för skolor och kyrkor att återuppta sin verksamhet. Det innebär att nya årskurs 1 och 2 kommer att dras igång inom kort.


Hélène Boëthius, som för vår räkning varit i Kongo och utbildat coacher och studieledare i ALEF-metoden de senaste två åren, kan p g a av Coronasmittan inte åka dit för att genomföra utbildning och planera starten av den tredje årskursen. Vi kan för närvarande inte göra annat än att avvakta och se hur läget utvecklas.


© Mukimbungugruppen 2020Följ oss på