Hem

Att få lära sig att läsa och skriva

är en mänsklig rättighet

Det finns närmare 770 miljoner analfabeter i världen idag varav de flesta är kvinnor. Den som är analfabet står oftast försvarslös i samhället. Därför är första steget ur ur fattigdom, förtryck och utanförskap att lära sig läsa, skriva och räkna.

I kommunen Wombo i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo har fyra svenska församlingar sedan 2001 ett samarbete med församlingen i Mukimbungu. Området är avsides beläget, fattigt och befolkningen försörjer sig på småskligt jordbruk.

 

I april 2018 inleddes ett alfabetiseringsprojekt vars långsiktiga syfte är att människor ska få möjlighet att ta ansvar för och förbättra sin livssituation. Med hjälp av en metod utarbetad av den svenska organisa-tionen ALEF ska invånarna i området få hjälp till självhjälp där första steget är att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål kikongo.


Andra året är slutfört

Det viktiga med det här projektet är att det inte leds från Sverige utan är lokalt förankrat. En projektledare är utsedd liksom ett antal coacher som ska utbilda studieledare och regelbundet besöka studie-grupperna. Detta gör projektet långsiktigt hållbart.

 

Kurser i första och andra årskursen pågår och kommer att avslutas i april 2021. Digitala seminarier för att arbeta fram undervisningsmaterial för årskurs 3 börjar i april och förhoppningsvis kan kurser i årskurs 3 komma igång i höst. 


Vill du vara med och göra en insats?

 

Läs om hur du kan stötta och medverka

 

Ge en gåva!


En utmärkt present till den som har allt är att ge

en gåva till PRODAK

- en grundkurs i att läsa, skriva och räkna.

Skriv ut ett gåvobrev, ge till mottagaren och

sätt in valfritt belopp på bankgiro eller swish.


Just nu studerar ca 175 personer första eller andra årskursen i projektet

och i sommar startar det tredje året.

Med en gåva hjälper du ännu fler att få möjligheten

att studera och ta kontroll över sina liv.


Ladda ner gåvobrev här nedan.


Bankgironumret är 5296-8732

Swish 123 272 555 4.

Märk gärna betalningen "Gåvobevis PRODAK"


Ladda ner gåvobevis högtidsdag


NYHETERInsamling till tak

Vi har nu samlat in 14.000 kr för att hjälpa församlingen att lägga tak på det nya evangelsithuset. Tack för alla gåvor.


PRODAK fortsätter i ytterligare tre år

I september fick vi det glada beskedet att Svenska Missionsrådet har beviljat Equmeniakyrkans och CEC:s ansökan om stöd till utvecklingsprojektet PROGLE II 2021-23. I projektet ingår ett stöd till PRODAK under dessa tre år! Därmed kan det viktiga arbetet med alfabetisering och medvetandegörande fortsätta.


Jordbruksprojekt

Mukimbungu församling och Folkets skola har nu dragit igång ett projekt för att odla upp ett 10 ha stort fält i Kasi. Intäkterna från odlingarna ska finansiera projekt inom ramen för Folkets skola. Vi har kunnat bidra till att detta projekt kommer igång genom en generös gåva från en privatperson.


Utsäde

Under juni och juli samlade vi in 42.662 kr som nu skickats till Mukimbungu för inköp av utsäde. Tack alla givare för era generösa bidrag. UItsädet är nu inhandlat i Kinshasa och fraktat till Mukimbungu för distribution till de behövande.


Nya trummor

Lagom till jul fick församlingen sina nya trummor levererade från Brazzaville.

Dophögtid i Mukimbungu

Det har varit dophögtid i Mukimbungu. 20 flickor och 13 pojkar döptes. I nattvardsgudstjänsten deltog 550 personer.

Kasi

Mbanza Sanda 

Kamba

Kasi