Vänförsamlingar

Vänförsamlingssamarbetet

År 2000 inleddes en kontakt mellan Mukimbungu och Rimforsa, närmare bestämt mellan pastor Alphonse Madiadia och Jan Hultman som var på besök i Kongo. Under ett samtal en ljummen kväll i Nzo Binatis payotte i Kinshasa framförde pastor Madiadia en önskan om att de två församlingarna skulle bli vänförsamlingar. Jan Hultman tog med sig frågan till Rimforsa, där församlingsstyrelsen bejakade den. År 2001 inleddes samarbetet. Ett av de första konkreta samarbetsprojekten var en förbönskalender med gemensamma förbönsämnen som togs fram. Under 2004 anslöt sig Kisa frikyrkoförsamling och från 2006 är Equmeniakyrkan Skeda och missionsförsamlingen i Södra Vi också med i vänförsamlingssamarbetet.


Viktiga delar i kontakten har varit utbyte av erfarenheter genom brev och foton. Härifrån har församlingarna ansvar för var sin månad att skriva brev. . Sedan 2013 finns tillgång till Internet i Mukimbungu. Pastorn sköter det mesta av kommunikationen via telefon och facebook, vilket underlättar kontakten.


Vi insåg tidigt att det var viktigt att vi fick besöka varandra för att bättre lära känna och förstå varandra. Medlemmar från Rimforsa missionsförsamling gjorde därför ett första besök i Mukimbungu hösten 2003 och pastor Madiadia besökte Rimforsa våren 2004. Olika grupper har sedan besökt Mukimbungu 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016 och 2018.. Representanter för församlingen i Mukimbungu har besökt Sverige 2007, 2011 och 2015. Besöken har inneburit att missionen fått ett ansikte och blivit konkret. Missionen kommer nära när man ser bilder och kan följa vad som händer med de pengar som vi skickar ut. Det är i dag en självklarhet att medlemmarna i Mukimbungu är våra trossyskon.


År 2004 skrevs ett avtal mellan Rimforsa och Mukimbungu församlingar. Ett omarbetat avtal för åren 2007-2010 skrevs under i januari 2007 och vid kyrkoinvigningen 2010 skrev alla fem församlingarna under ett avtal för 2011-2015 som 2020 förlängdes till 2025. Avtalets syfte är att tydliggöra vad vänförsamlingsrelationen innebär och fastställa grundprinciperna för samarbetet.


Mukimbungugruppen bildades 2006 som ett samarbetsorgan för de svenska församlingarna som deltar i vänförsamlingssamarbetet. Våren 2023 bildades föreningen Mukimbungugruppen i Sverige. Föreningens medlemmar är  de fyra församlingarna som utser styrelseledamöterna. Ordförande är Jan Hultman.


Gruppens uppgift är att leda vänförsamlingsarbetet genom att


- utveckla ömsesidigheten och upprätthålla kontinuerlig kontakt med vänförsamlingen


- initiera personutbyten


- ansvara för att tillsammans med Mukimbungu församling årligen revidera förbönskalendern


- ta initiativ till och planera gemensamma missionsaktiviteter och insamlingar


- efter överenskommelse med Mukimbungu församling besluta om ekonomiska bidrag


- ha erforderliga kontakter med Equmeniakyrkan och CEC


- följa och dokumentera kontakter och utveckling av vänförsamlingssamarbetet.


Sedan år 2020 pågår också ett odlingsprojekt på det fält som församlingen har i Kasi, tack vare en generös gåva från en privatperson. Tanken är att försäljning av jordnötter, frukt och andra grödor från fältet ska ge intäkter till församlingen och till olika projekt.

Utbildning av pastorer

Under 2010-2015 har Mukimbungugruppen vi gett ekonomiskt stöd till tre pastorkandidater vid Protestantiska Universitet i Kinshasa (UPC), På bilden Patience Mabuku och Wivine Nsiludio. Den tredje är Dieu-Merci Wanani, som varit pastor i Mukimbungu.


Kyrkbygget i Mukimbungu

var det stora samarbetsprojektet under åren 2008-2010. Från Sverige har vi till kyrkan bidragit med 832 000 kronor varav 46 000 kronor från dåvarande Svenska Missionskyrkan. Medlemmarna i Mukimbungu församling, både män och kvinnor, gjorde stora arbetsinsatser. Den stora kostnaden var taket: inköp av virke och tillverkning av takstolar, inköp och transport av plåten och sedan uppförande av taket, som skett av yrkesmän.

Kyrkan invigdes 1-3 oktober 2010.

Under sommaren 2023 blev det nödvändigt att lägga ett nytt plåttak på kyrkan eftersom det ursprungliga hade börjat rosta och läckte in vatten.