Historia

Historien om Mukimbungu

”Du gamla kära Mukimbungu, vår gamla operationsbasis, från dig har ljuset utgått som från ett väldigt fyrtorn i natten och lyst hundraden och åter hundraden” (Miss Walldén runt 1900)


Mukimbungu missionsstation anläggs

Mukimbungu var SMF:s första missionsstation, men anlades av Livingstone Inland Mission. Hur kom det sig att de slog sig ner i Mukimbungu?


Tre missionärer från Livingstone Inland mission gick från Palabala, en plats nära kusten, för att söka en plats för en ny missionsstation. Med en karavan med bärare gick de fem dagar på norra sidan av Kongofloden och stannade vid en plats nära Kongofloden där de uppförde ett gräshus. Men gräselden brände ner hyddan. De beslutade sig då för att gå över floden till södra sidan och så kom de till en stor by, Mukimbungu. När de kom fram fick alla tre häftig feber. Under tiden som de var sjuka fick bärarna bygga ett litet hus, för de tänkte att det kunde vara bra att ha senare när de skulle gå till kusten. De tänkte dock fortsätta längre in i landet för att finna platsen för en ny missionsstation.


En av missionärerna stannade kvar med hälften av bärarna för att huset skulle bli färdigt. Två av dem gav sig iväg med den andra hälften av bärarna. Men efter 1½ timme fick en av männen ett svårt återfall av sin feber och var efter några timmar död. Den kvarvarande mannen vände om till Mukimbungu. Under sorg och mycken bön kom nu tanken fram: ”Kanske är det Guds vilja att vi skola stanna där vi äro och för dessa människor förkunna Guds frälsning. Så blev Mukimbungu missionsstation anlagd, icke efter mänskliga beräkningar, utan genom Guds särskilda ingripande och under nöd och lidande, vilket ofta brukar leda till framgång och seger” (Dagbräckning i Kongo) Året var 1882. De två missionärerna hette Fredriksen och Clark.


SMF:s mission i Kongo

1880 hade SMF beslutat att börja mission i Kongo och göra det i samarbete med Livingstone Inland Mission. Den förste missionären var C.J Engvall kom till Kongo 1881, men blev tyvärr sjuk och måste resa hem efter endast tre månader.1882 kom Nils Westlind och KJ Pettersson till Kongo och de arbetade i denna mission i Mukimbungu till att börja med. Westlind var en språkbegåvning medan Pettersson ägnade sig åt praktiskt arbete. På SMF:s konferens 1886 beslöt man att börja egen mission i Kongo. Då Livingstone Inlandsmission fått ekonomiska problem erbjöds SMF att ta över hela arbetet i Mukimbungu och blev därmed dess första missionsstation i Kongo.


”Med kärlekens och hänförelsens glöd i hjärtat landsteg Westlind för andra gången i Kongo 1886 med sin i hemlandet värvade trupp, bröderna Hammarstedt, Nilsson och André och med samma känslor nådde de efter långa dagsmarscher det gemensamma målet, Mukimbungu” (Dagbräckning i Kongo).


Lars Hammarstedts arbetsdag i Kongo blev kort. Han dog i malariafeber i februari 1887, den förste missionär som dog i Kongo. Innan han åkte ut hade han förlovat sig med Anna Andersson från Mangskog. Hon kom ut 1888, en av de tre första kvinnliga missionärerna. Också hon dog efter kort tid. Hon blev begravd i samma grav som sin trolovade.


Missionärerna började arbeta inom flera områden. Man hade skolor för pojkar och flickor, utbildning av lärare och evangelister och bedrev sjukvård. Mukimbungu var en huvudstation. Westlind var en stor språkbegåvning och NT var färdigt 1891.Kyrkan i Mukimbungu stod färdig 1899.

(Foto: SMF:s arkiv)

Tillsammans med K E Laman översatte de hela bibeln till kikongo – färdig 1905. Westlind gjorde bl a en grammatik i kikongo à 400 sidor. Mukimbungu blev en litterär station och en riktig undervisningsstation. Där fanns också en tryckpress.


Missionärerna byggde också rejäla hus och kyrkan som är från 1899 finns ännu kvar. I början av 1900-talet predikades evangelium i 72 byar av evangelister och församlingen förökades ständigt.


SMF överlåter Mukimbungu till Amerikanska Baptistsamfundet

(Från intervju med pastor Madiadia 2003)

1935 hölls ett möte med flera missionsorganisationer. Man diskuterade då att alla missionsstationer som låg söder om Kongofloden skulle tillhöra Amerikanska baptistsamfundet och de som fanns norr om floden skulle tillhöra SMF. 1939 överlämnades Mukimbungu till Amerikanska baptistsamfundet och SMF fick istället Kimpaka, en församling som hör till Luozi distrikt.


Men de amerikanska missionärerna flyttade aldrig till Mukimbungu, de samlade dem till en enda plats, Nzona Panga. Missionärerna kom bara till Mukimbungu vid högtiderna. Kongoleserna började märka att Mukimbungu blev utarmat. Boningshusen togs ner och flyttades till Nzona Panga. 1952 ville mukimbunguborna att SMF skulle komma tillbaka, men SMF ville inte bryta den uppgjorda överenskommelsen.


CEC återvänder till Mukimbungu

1961 bildade kongoleserna en kommitté, Coresem, som verkade för att den då självständiga kyrkan CEC skulle bilda en församling på nytt i Mukimbungu. Först 1979 beslutade CEC att etablera sig på nytt i Mukimbungu. 1980 hölls en stor fest då många kom och de besökte då också den gamla missionsstationen. Många gamla pastorer som där fått sin utbildning grät av rörelse. 1981 började primärskolan. 1984 byggdes pastorshuset och den förste pastorn började. Madiadia är den sjätte pastorn. I första hand har församlingen prioriterat evangelisation.


Sammanställt av I-M H Gustafsson 2010

Mukimbungu är idag

en by i provinsen Congo Centrale som ligger i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Här finns en församling med ca 1 000 medlemmar utspridda i de 39 byar som församlingen består av.


År 2001 inleddes ett vänförsamlingsarbete mellan Mukimbungu och Equmeniaförsamlingarna i Rimforsa och Skeda, Södra Vi missionsförsamling samt Kisa frikyrkoförsamling i Östergötland. Samarbetet består i ett utbyte av tankar, idéer, förböner och konkreta projekt som byggande av skolor och en kyrka. Läs mer här

Kyrkan står kvar men är i stort behov av reparation.

Stationshuset i Mukimbungu. (Foto: SMF:S arkiv)

Ett av husen som de första missionärerna byggde står kvar.

På kyrkogården i Mukimbungu vilar många missionärer. Många dukade under för sjukdom efter en kort tid i landet.

Inga-Maj H Gustafsson vid den grav där Anna Andersson och hennes trolovade Lars Hammarstedt ligger begravda. På en minnesplatta finns en förteckningen över de missionärer som är begravda i Mukimbungu